Cursus Yachtman

Belgische vaarbewijzen - een overzicht

De Federale Overheid levert voor de ‘standaard’ pleziervaarder vier verschillende vaarbewijzen af.

Hieronder worden ze in tabelvorm opgelijst met een indicatie van het vaargebied waarvoor het brevet bestemd is.

De structuur en toepasbaarheid van de Belgische vaarbewijzen is soms verwarrend en we merken dat niet iedereen 100% op de hoogte is van de situatie. Onderaan vindt u gedetailleerde informatie met links naar de betreffende wetteksten.
Bovenstaande tabel dekt echter de lading niet. Als u even de tijd neemt om onderstaande tekst te lezen komt u alles te weten.


De Belgische vaarbrevetten in detail


Het Beperkt
Stuurbrevet is een vaarbewijs voor de binnenwateren, het Algemeen Stuurbrevet laat u toe om tevens de Beneden-Zeeschelde te bevaren. Beide stuurbrevetten worden niet internationaal erkend (je kan er dus algemeen gesproken geen boot mee huren in het buitenland). De brevetten zijn bij uitstek geschikt als je met een jacht de binnenwateren van België, Nederland of Frankrijk wil bevaren. Het examen is relatief eenvoudig en de vereiste kennis is zeer beperkt. U hebt een praktijkattest nodig in combinatie met uw slagingsattest voor het examen stuurbrevet om uw stuurbrevet te kunnen aanvragen.


Belangrijk punt van aandacht:

Het Beperkt of Algemeen stuurbrevet is géén kustvaartbrevet, ook niet als het wordt omgezet in een ICC-IC (Inland, Coastal).


Voor serieuze kustvaart (tot vijftig mijl buiten de kust) heeft u een kustbrevet nodig: in België geeft de Federale Overheid daarvoor het
Brevet Yachtman uit. Dit brevet bestaat al vele, vele jaren en is internationaal erkend. Een Yachtman kan in principe élke zeereis, waar dan ook ter wereld en onafhankelijk van type jacht (zeil- of motor), tot een goed einde brengen. Het examen is uiteraard zwaarder dan bij het Stuurbrevet. Raar genoeg heeft u na slagen in het theoretisch examen vooralsnog géén praktijkattest nodig en wordt er ook geen praktisch examen georganiseerd. De verantwoordelijke -net geslaagde- Yachtman moet dus zelf voor de nodige praktijkervaring zorgen (die door vele organisaties in België en het buitenland uiteraard wordt aangeboden)


Tenslotte kan u ook nog het Brevet Yachtnavigator behalen: dit brevet omvat de nodige kennis voor pleziervaarders die de oceanen willen bevaren. Kennis van Astronavigatie is één van de typische eigenschappen van de Yachtnavigator. Het examen bestaat uit het Examen Yachtman, met daarbij nog bijkomende theoretische kennis om de oceanen te kunnen bevaren. U moet ook slagen in een praktisch examen aan boord van een jacht. Kennis van astronavigatie is onder andere aanbevolen als u wil varen onder de voorwaarden van Category 0 of Category 1 zoals bepaald door de International SAiling Federation (ISAF)


Het ICC en de verwarring errond


Om het probleem van de internationale erkenning van de Sturrbrevetten (niet Yachtman of Yachtnavigator, deze zijn wel internationaal erkend) aan te pakken geeft de Federale Overheid het International Certificate of Competence (ICC) uit. Houders van een Beperkt of Algemeen Stuurbrevet kunnen door eenvoudige aanvraag (en betaling van een kleine som) een ICC verkrijgen, waardoor ze ook in het buitenland een herkenbaar vaarbewijs op zak hebben.

Het Beperkt Stuurbrevet levert u na aanvraag een ICC-I-M (Inland, Motor) op en als u verklaart dat u kan zeilen een ICC-I-MS (Inland, Motor,Sail)

Het Algemeen Stuurbrevet levert u na aanvraag een ICC-IC-M (Inland, Coastal, Motor) op en als u verklaart dat u kan zeilen een ICC-IC-MS (Inland, Coastal, Motor,Sail)

Opgelet!

Het ICC is geen brevet voor gebruik in kustwateren of op volle zee! Ondanks de “Coastal” aanduiding. U vindt dit terug in het Koninklijk besluit van 30 mei 2011. Daar wordt de “kust” gedefinieerd als “de havens van de kust en de beneden-zeeschelde”. Geen kust dus. Het ICC is enkel geschikt voor gebruik op de binnenwateren bij ons en in het buitenland (niet overal, want niet iedereen aanvaardt de UNECE resolutie 40).

Dat is een belangrijk gegeven. De Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee stellen duidelijk dat u ‘niet nalatig’ mag zijn als u aan zeevaart doet. In geval van een incident kan u dus ernstige problemen ondervinden met de wet of met uw verzekering als u niet kan aantonen dat u over de nodige documenten beschikt die uw competentie (Yachtman) aantonen.


Hoe zit het met de praktijk?Buitenlandse brevetten


Hoe verhouden de Belgische vaarbewijzen zich tot de RYA (Royal Yachting Association) Brevetten?


In de Marine Guidance Note (MGN) 280 van het Engelse Maritime and Coastguard Agency (MCA) worden de doelgebieden opgelijst van de verschillende Engelse brevetten (weliswaar voor commercieel gebruik). MGN 280 is een zeer uitgebreid document maar de twee relevante pagina’s van de MGN 280 vindt u hier.


Het volledige document kan u terugvinden op de site van de Britse Overheid.


Samengevat, voor commercieel gebruik:


 

Als er dan toch een vergelijking moet gemaakt worden:

Het Brevet Yachtman situeert zich qua vaargebied ergens tussen Coastal Skipper en Yachtmaster Offshore en Yachtnavigator situeert zich op hetzelfde niveau als Yachtmaster Ocean.


Dit staat los van de vergelijking van de kwaliteit en evenwichtigheid van de opleidingen. Het Belgisch systeem is zeer nadrukkelijk qua theoretische kennis waarbij de praktijkkennis minder goed wordt gedefineerd (maar uiteraard wél wordt gegeven). Het Engels systeem is zeer uitgebalanceerd op theoretisch en praktisch niveau.

Beide systemen hebben voor -en nadelen.Inschrijven voor de verschillende examens:


         
Stuurbrevet

Wanneer? De examenzittijden wordt doorlopend georganiseerd te Oostende, Antwerpen en Brussel. U kiest zelf de locatie, de dag
          en het uur via de website van de overheid. U ontvangt de link nadat wij uw inschrijvingsformulier ontvangen hebben.


Inschrijvingsformulier examen Stuurbrevet Dit dient u correct in te vullen (ook door uw arts) en op te sturen naar Offshore, samen met uw ingevuld dienstboekje als u dit al in uw bezti hebt. Dit staat los van het examen zelf. Hiervoor dient u zich apart in te schrijven:

Inschrijving voor het theoretisch examen. Meld u aan met uw eID kaart om het examen af te leggen op een plaats en tijdstip naar keuze.


Yachtman of Yachtnavigator

Voor de pleziervaart op zee is
in België geen enkel bekwaamheidsbewijs vereist. Echter, met het brevet bewijst men zijn bekwaamheid wat van nut kan zijn bij het huren van een pleziervaartuig in België of in het buitenland.

Als u wenst deel te nemen aan het examen voor het bekomen van het brevet Yachtman of Yachtnavigator moet u zich online inschrijven aan de hand van uw identiteitskaart.

klik hier om u in te schrijven.

Wanneer? De examenzittijden wordt doorlopend georganiseerd te Oostende, Antwerpen en Brussel. U kiest zelf de locatie, de dag en het uur via de website van de overheid.


Nog vragen?


Stel ze gerust via het contactformulier.

Naam Vaarbewijs

Vaargebied

Internationaal erkend

Examenmethode

Beperkt stuurbrevet

Binnenwateren

Nee (wel in NL en FR)

Theorieëxamen en Praktijkattest

Algemeen Stuurbrevet

Binnenwateren en Beneden-Zeeschelde

Nee (wel in NL en FR)

Theorieëxamen en Praktijkattest

Brevet Yachtman

Kustwateren (tot 50 mijl buiten de kust)

Ja

Theorieëxamen

Brevet Yachtnavigator

Kustwateren en Oceanen (onbeperkt)

Ja

Theorieëxamen en Praktijkexamen

ICC versie Inland of Coastal

Binnenwateren (I) en Beneden-Zeeschelde (IC)

Ja (maar opgelet!)

Aan te vragen wanneer u een vaarbewijs in het bezit hebt


Naam certificaat

Vaargebied volgens de MCA

Day Skipper Theorie én Praktijk

tot 20 mijl buiten de kust, bij daglicht en goed weer

Coastal Skipper

tot 20 mijl buiten de kust

Yachtmaster Offshore

tot 150 mijl buiten de kust

Yachtmaster Ocean

onbeperkt

Nederlands - Français

Home Nautische Opleidingen >> Navigate the world

Copyright © 2015 Offshore Navigation | Beekstraat 45 - 9800 Deinze, Belgium | tel 09 386 14 38