Loading...

International Certificate Of Competence

Aanvraag ICC

ICC - INTERNATIONAL CERTIFICATE OF COMPETENCE

Pleziervaarders die houder zijn van een Beperkt of Algemeen Stuurbrevet ondervinden vaak moeilijkheden in het buitenland om hun hobby te beoefenen of om een vaartuig te huren. Het ICC is een internationaal vaarbewijs voor de pleziervaart, dat in de enkele Europese landen wordt erkend en aan deze problematiek een oplossing geeft. Een ICC is geen vervanging van het Belgische nationale stuurbrevet. Het is een aanvulling van de nationale stuurbrevetten en dient enkel om gebruikt te worden in het buitenland. Hou er echter rekening mee dat het ICC niet overal aanvaard wordt!

Voor mensen die een internationaal kustvaartbewijs wensen te behalen, tot 200 mijl buiten de kust, raden wij aan om het brevet van Yachtman in overweging te nemen. Het brevet van Yachtman is sowieso internationaal erkend. Niettemin kan het nuttig zijn om een ICC voor te leggen aan een verhuurmaatschappij in het buitenland, al was het maar omdat het ICC in bankkaartformaat beschikbaar is.


Aanvraagprocedure

De aanvraag van uw ICC verloopt via deze link, klik hier

Na het controleren van uw persoonsgegevens kruist u onder de rubriek "Vaarbevoegdheid" de Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen aan, waarvan u in het bezit bent.

Deze link geeft u een overzicht van de in aanmerking komende Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen

Bij de rubriek "keuze ICC" geeft u aan voor welke type voorstuwing u opteert, motor(M) of zeil(S) of beide.

Van alle vaarbevoegdheidsbewijzen waarvan u melding maakt, dient u een kopie van dit brevet up te loaden.

Kostprijs

De dossierkost voor de aanvraag van uw ICC bedraagt 75 euro, te storten aan de VZW Offshore Navigation School.

Nadat uw aanvraagdossier werd ingediend, kijken wij de gegevens na en sturen we u een betalingsuitnodiging per e-mail.
Als er vragen zouden zijn bij uw dossier, nemen we per e-mail contact op.

Indien uw aanvraagdossier correct en volledig is en wij de betaling ontvangen hebben, wordt de aanvraag elektronisch naar de FOD Mobiliteit doorgestuurd,
die na goedkeuring de kaartfirma opdracht geeft om uw ICC kaartje op bankkaartformaat af te drukken.

Als uw ICC bij Offshore is aangekomen, ontvangt u even later uw ICC in uw postbus.

Hou er rekening mee dat de gemiddelde doorlooptijd een zestal weken bedraagt.

Meer info

Heeft u nog vragen? Contacteer ons gerust!